FlojaΌροι Χρήσης

Χρήση

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι εξ' ολοκλήρου ιδιοκτησία της εταιρείας ITF Hellas Α.Ε. και προστατεύεται από τη νομοθεσία για κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρέχεται η άδεια για τη χρησιμοποίηση εγγράφων, (όπως λευκά φύλλα, ανακοινώσεις, φύλλα δεδομένων και FAQs) από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, υπό τους εξής όρους:

(1) η παρούσα ειδοποίηση θα εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα και ειδικότερα η ειδοποίηση αντιγραφής καθώς και παροχής άδειας,

(2) η χρήση τέτοιου είδους κειμένων από αυτή την ιστοσελίδα είναι μόνο για πληροφόρηση, ενημέρωση και μη εμπορική ή προσωπική χρήση και απαγορεύεται η αντιγραφή ή η καταχώρηση σε άλλο δίκτυο ή η μετάδοση τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και

(3) δε γίνονται τροποποιήσεις οποιωνδήποτε κειμένων.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι δυνατές προσπάθειες για έγκυρη και πλήρως ενημερωμένη πληροφόρηση αυτής της ιστοσελίδας. Παρ' όλα αυτά η εταιρεία ITF Hellas Α.Ε. και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές του δεν ευθύνονται για την καταλληλότητα των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα κείμενα και στα σχετικά γραφήματα που δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό. Όλα τα κείμενα και τα σχετικά γραφήματα παρέχονται σε σας "ως έχουν", χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις. Η ITF Hellas Α.Ε. και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές του, με την παρούσα, αποποιούνται κάθε είδους εγγύησης και συνθήκης, σχετικά με τις πληροφορίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπενηχθήσων εγγυήσεων και συνθηκών εμπορικότητας, καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη παραβίασης. Ο χρήστης επωμίζεται τους κινδύνους που σχετίζονται με την πρόσβαση, τη χρήση και το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου. Σε καμία περίπτωση οι φορείς της ITF Hellas και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές του δε φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες ή για οποιεσδήποτε ζημίες, που έχουν προκύψει λόγω ανικανότητας χρήσης του διαδικτυακού τόπου, απώλειας στοιχείων ή κερδών, είτε στα πλαίσια συμβολαίων, αμέλειας ή άλλης υπαίτιας πράξης, που έχουν προκύψει από ή σε σχέση με τον ιστότοπο, από ή σε σχέση με τη χρήση ή των απόδοση των πληροφοριών, που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Τα κείμενα που αφορούν φαρμακευτικά προϊόντα δεν έχουν σαν στόχο, να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική της συμβουλής ενός γιατρού ή άλλου επαγγελματία υγείας. Αν χρειάζεστε συμβουλή για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με ένα γιατρό.

Τα κείμενα και τα σχετικά γραφήματα που δημοσιεύονται σε αυτόν τον server, μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Περιοδικά προστίθενται αλλαγές στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν. Η ITF Hellas και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές του, μπορεί να προβούν σε βελτίωση και/ή σε αλλαγές στα προϊόντα και στα προγράμματα που περιγράφονται εντός της παρούσης, ανά πάσα στιγμή.

Ειδοποιήσεις σχετικά με το λογισμικό, τα κείμενα και τις υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο

Οι σύνδεσμοι σε αυτή την περιοχή θα σας επιτρέψουν να βγείτε από την ιστοσελίδα της ITF Hellas. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ITF Hellas δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ούτε και για τους συνδέσμους σε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, ούτε για τυχόν μεταβολές ή ενημερώσεις στις ιστοσελίδες αυτές. Επίσης κανένας φορέας της ITF Hellas δεν ευθύνεται για τη μετάδοση μέσω διαδικτύου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου μετάδοσης, που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη σελίδα. Αυτοί οι σύνδεσμοι διατίθενται σε εσάς μόνο για λόγους διευκόλυνσης, χωρίς να θεωρείται δεδομένη η συναίνεση της ITF Hellas στην ενσωμάτωση οποιουδήποτε συνδέσμου.

Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων μερών

Οι σύνδεσμοι σε αυτή την περιοχή θα σας αφήσουν να βγείτε από την ιστοσελίδα της ITF Hellas. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ITF Hellas και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ούτε και για τους συνδέσμους σε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, ούτε για τυχόν μεταβολές ή ενημερώσεις στις ιστοσελίδες αυτές. Επίσης η ITF Hellas δεν ευθύνεται για τη μετάδοση μέσω διαδικτύου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου μετάδοσης, που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη σελίδα. Αυτοί οι σύνδεσμοι διατίθενται σε εσάς μόνο για λόγους διευκόλυνσης, χωρίς να θεωρείται δεδομένη η συναίνεση της ITF Hellas στην ενσωμάτωση οποιουδήποτε συνδέσμου.

Ειδοποίηση για τα πνευματικά δικαιώματα

Copyright © 2011 ITF Hellas. All rights reserved.

Ειδοποίηση για το εμπορικό σήμα

Tα εμπορικά σήματα των προϊόντων της ITF Hellas που αναφέρονται στην παρούσα, είτε αν εμφανίζονται με έντονους (bold) χαρακτήρες είτε όχι, είτε εμφανίζονται με το εμπορικό σήμα ®, αποτελούν εμπορικά σήματα φορέων της ITF Hellas. Τα ονόματα των εταιρειών και προϊόντων που αναφέρονται στην παρούσα, μπορεί να αποτελούν ιδιοκτησία αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η χρησιμοποίηση αυτών των εμπορικών σημάτων, της εταιρικής ονομασίας ITF Hellas και του λογότυπου της εταιρίας, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν, απαγορεύεται αυστηρά και μπορεί να συνιστά παραβίαση διεθνούς ή εθνικής νομοθεσίας. Τα προϊόντα που αναφέρθηκαν στην παρούσα, μπορεί να φέρουν διαφορετικές εμπορικές ονομασίες, διαφορετική επισήμανση, παρουσίαση του προϊόντος και περιεκτικότητα σε διάφορες χώρες. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την τοπική θυγατρική εταιρεία σε περίπτωση που απαιτείται κάποια διευκρίνιση.

Απορίες και Ανατροφοδότηση (Feed-back)

Οι απορίες και οι άλλες μορφές ανατροφοδότησης που απευθύνονται προς στην ITF Hellas μέσω της ιστοσελίδας αυτής, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά θέματα υγείας ή ειδικά προϊόντα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή, αλλά θα πρέπει να απευθύνονται σε έναν επαγγελματία υγείας. Αν κάποιος χρήστης των αρχείων αυτών ζητήσει πληροφορίες που περιλαμβάνουν δεδομένα ανατροφοδότησης, όπως ερωτήσεις, σχόλια, υποδείξεις ή ό,τι άλλο έχει σχέση με το περιεχόμενο των αρχείων αυτών, τέτοιες πληροφορίες δεν θεωρούνται εμπιστευτικές και η ITF Hellas δεν έχει καμία υποχρέωση σχετικά με τέτοιου είδους πληροφορίες και είναι ελεύθερος να τις αναπαράγει, να τις χρησιμοποιεί, να τις αποκαλύπτει και να τις διανέμει και σε άλλους, χωρίς περιορισμούς. Η χρήση του δικτύου από εσάς ενδέχεται να καταγράφεται. ITF Hellas είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για στατιστικές αξιολογήσεις, για να διασφαλίσει τη συνεχή παροχή της υπηρεσίας και για τη βελτίωση των ιστοσελίδων μας. Εάν δε συμφωνείτε με τη συγκεκριμένη πολιτική, παρακαλούμε μη χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία.

Υπάρχει επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος για το οποίο δεν υπάρχει ρητή εκχώρηση στην παρούσα.